Voorwaarden

Hergebruik en recycling

Mobiele telefoons en de batterijen bevatten verschillende schadelijke metalen zoals lood, cadmium, lithium, enz. Met het hergebruik sparen we het milieu en de natuurlijke grondstoffen. Wij garanderen dat waar mogelijk alle toestellen worden hergebruikt of anders gerecycled volgens de Europese richtlijnen vastgelegd in de “WEEE directive”

Vergoedingen

Vergoedingen kunnen op ieder moment aangepast worden. Aanpassingen worden doorgaans 1 x per maand doorgevoerd.De meest actuele vergoeding hoor je dan ook in de winkel zodra je je gsm inruilt.

Prijswijzigingen en type- en/of drukfouten voorbehouden.

Toestelgegevens

U bent zelf verantwoordelijk om eventuele persoonlijke of vertrouwelijke gegevens uit uw toestel te verwijderen voordat u het inruilt in één van de winkels.

Aansprakelijkheid

De winkel koopt uw toestel(len) en is niet verantwoordelijk voor eventuele contractuele of andere verplichtingen die zijn aangegaan bij de aanschaf van het toestel door u.
Bij de registratie en test in ons warehouse wordt ook een controle uitgevoerd op mogelijke fraude of diefstal op basis van het imeinummer. Mocht hiervan sprake zijn, dan worden al uw geregistreerde gegevens overgedragen aan de betreffende instanties.

Geschillen

Eventuele klachten zullen in eerste instantie door de winkel in behandeling worden genomen. Alle geschillen omtrent deze overeenkomst zullen worden beslecht door een bevoegde Nederlandse rechter. Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.